Nederlands English

model schaal 1:5
model schaal 1:5

Plattegrond en doorsnede tijdelijke locaties (met de klok mee) Zuidas, Amstelkade, Schoorl, Oudeschans 73/77
Plattegrond en doorsnede tijdelijke locaties (met de klok mee) Zuidas, Amstelkade, Schoorl, Oudeschans 73/77

Exterieur Bergen aan Zee, besloten concert in duinpan
Exterieur Bergen aan Zee, besloten concert in duinpan

Interieur Bergen aan Zee, configuratie met groot atrium tijdens zomerfestival
Interieur Bergen aan Zee, configuratie met groot atrium tijdens zomerfestival

Amstelveld, winterconcerten in volledig gesloten configuratie
Amstelveld, winterconcerten in volledig gesloten configuratie

Interieur Mahlerplein, concert in twee atria op de Zuidas
Interieur Mahlerplein, concert in twee atria op de Zuidas

Interieur Oude schans, openbare repetitie in centrum Amsterdam
Interieur Oude schans, openbare repetitie in centrum Amsterdam

Materiaalstudie van translucente cassette, polyester en polyurethaan hars met gips en polyurethaan rubber mallen.
Materiaalstudie van translucente cassette, polyester en polyurethaan hars met gips en polyurethaan rubber mallen.
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
SPACE IN FOUR PARTS
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Een nieuw podiumtype voor de uitvoering van klassieke muziek
De manier waarop we van een klassiek concert kunnen genieten is dringend aan modernisering toe om de snel teruglopende aandacht voor het genre tegen te gaan. Meer dan twee eeuwen geleden werden de eerste concertzalen gebouwd om tegemoet te komen aan de behoefte aan een ruimte, specifiek voor de uitvoering van een concert. De bijeenkomsten in deze ruimten voor klassieke muziek evolueerden langzaam van een voornamelijk sociaal evenement naar een evenement waarbij het uitsluitend gaat om het luisteren naar muziek. Een luisterervaring waar een etiquette van stilte en formaliteit heerst. Dit terwijl de sociale ontwikkelingen buiten de concertzaal juist tegenovergesteld zijn geweest, mensen hebben meer keuzevrijheid gekregen en de technologie heeft het mogelijk gemaakt om een Bach concert te beluisteren waar en wanneer je maar wil! Muziek is niet langer enkel van de ruimte afhankelijk om te weerklinken.
Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat de strikte, formele sfeer die heerst in de concertzaal een groot deel van het moderne publiek niet meer aanspreekt. Het jonge publiek blijft weg terwijl het bestaande publiek veroudert. De uitdaging is om nieuwe manieren voor het live beleven van klassieke muziek te bieden die tegemoet komen aan de wensen van een breed publiek. ‘Space in four parts’ is een alternatief voor de concertzaal; een podium dat authentieker en duurzamer is dan haar voorganger.
‘Space in four parts’ opent letterlijk het concertgebouw met zijn gesloten karakter. Door de gebouwtypologie te splitsen in vier semi-zelfstandige onderdelen en deze te heroverwegen en te herschikken wordt een nieuwe wereld aan mogelijkheden geopend. Interne en externe ruimtelijke relaties verschuiven en laten nieuwe diverse interacties tussen musici en publiek toe, in een steeds wisselende enscenering. Door voortdurende transformaties kunnen nieuwe relaties met het stedelijk weefsel en het landschap gelegd worden.
De nieuwe concertzaal roept weliswaar sterke herinneringen op aan haar klassieke verleden, maar ontsnapt aan de last van haar geschiedenis en de gesloten atmosfeer. Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de cassette-gevels en het interieur, de formele massa is veranderd in een ruimte van licht. Tegelijkertijd zorgen de cassettes voor de verstrooiing van het geluid en de structurele stijfheid van de draagconstructie. ‘Space in four parts’ biedt werkelijk een vernieuwing van de manier waarop we van een live concert kunnen genieten.