Nederlands English

Maquette
Maquette

Vorst Nationaal, een omstreden gebouw dat regelmatig in het nieuws komt.
Vorst Nationaal, een omstreden gebouw dat regelmatig in het nieuws komt.

Workshops met lokale bewoners leveren nieuwe ideeën op.
Workshops met lokale bewoners leveren nieuwe ideeën op.

Concept
Concept

Situatie
Situatie

Gevels en doorsneden
Gevels en doorsneden
PROJECTINDEX
 
VORST NATIONAAL REVISITED
Academie van Bouwkunst Maastricht
ARCHITECTURE

Ontwerp voor de vernieuwing van Vorst Nationaal in Brussel, een van de grootste Belgische concerthallen.
Groots ontworpen in de jaren ’60, half afgewerkt in de jaren ’70 en niet coherent aangebouwd in 1995, zo manifesteert Vorst Nationaal zich heden ten dage. Als één van de grootste concerthallen van het land zuigt de zaal alleen op bepaalde avonden een mensenzee op. Normaliter keert het gebouwencomplex zich af van de buurt, is het blind, grauw, ongedefinieerd en ontoegankelijk.
Door zowel de historie van de plek uit te graven, als de verborgen ontstaansgeschiedenis van Vorst Nationaal aan het licht te brengen in een ontwerptraject, door vanuit een buurtworkshop bestaande eigenschappen en toekomstige mogelijkheden verrassend bloot te leggen en te verwerken in een verbouwingsscenario, door de zielloze binnenkant van het gebouw te ontsluieren, door uit te pakken met de intrinsieke kwaliteiten van het gesloten complex, door het hermetische gebouw te verklaren en te ontzegelen voor de buurt, door het grijze gebouw in verschillende maquettes open te vouwen, door de blinde doos infrastructureel beter te ontsluiten, zal de controverse rond het al dan niet verhuizen van deze tempel opnieuw naar het publieke debat en naar de lokale politieke agenda geschoven kunnen worden.