Nederlands English


Model masterplan, een hybride compositie
Model masterplan, een hybride compositie

Exterieur van het hotel (ontwerp Philip Mannaerts)
Exterieur van het hotel (ontwerp Philip Mannaerts)

Centraal gelegen atrium in het stadskantoor (ontwerp Jue Qiu)
Centraal gelegen atrium in het stadskantoor (ontwerp Jue Qiu)

Exterieur van het stadskantoor (ontwerp Teera Dhanamun)
Exterieur van het stadskantoor (ontwerp Teera Dhanamun)

Stedelijke morfologie, Nolli kaarten 19e en 20e eeuw
Stedelijke morfologie, Nolli kaarten 19e en 20e eeuw

Historische interventie, houten esplanade op de Delftsevaart
Historische interventie, houten esplanade op de Delftsevaart

Historische interventie, gestripte gevel van het politiebureau
Historische interventie, gestripte gevel van het politiebureau
PROJECTINDEX
 
[DIS]CONTINUITY: INTERVENTIONS OF HISTORICAL ROTTERDAM
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Voorstel voor interventies in Rotterdam gericht op historische continuïteit, gecombineerd met de uitwerking van een hybride bouwblok.
Ons voorstel voor een aaneenschakeling van interventies in het centrum van Rotterdam begon bij een gemeenschappelijke interesse voor de verdwenen historische binnenstad, de lompe wederopbouw en de gevolgen die de stad vandaag de dag nog steeds moet dragen. Standbeelden herinneren ons op een letterlijke manier aan het tragische bombardement, de rijke historie echter, is uitgewist en vergeten. Het viel het ons op dat verschillende locaties in de binnenstad te maken kregen met steeds wisselende ruimtelijke condities. Voor ons een duidelijk voorbeeld van een hybride stedelijke ruimte, die continu veranderingen weet te neutraliseren. Hierdoor werd de tijd een belangrijke factor voor het onderzoek en de ontwerpstrategie.
De morfologische analyse van de groei van het stadscentrum van de 17e eeuw tot 2010, werd gekoppeld aan de huidige ruimtelijke kenmerken van de stad. Voor belangrijke plekken ontwierpen we interventies die bestaande stedelijke structuren benadrukken of interventies die verdwenen historische kenmerken in de huidige situatie implementeren. Deze interventies zijn gebaseerd op de verloren geschiedenis en aangepast aan de hedendaagse wensen en aan toekomstige transformaties.
Het nieuwe gebouw gaat een duurzame relatie aan met de bestaande stedelijke structuur. Het is een solid met ruimte voor een grote verscheidenheid aan functies. Bij de locatie staan monumentale gebouwen die een ontvankelijke, maar tegelijkertijd ook kwetsbare, historische omgeving creëren om in te bouwen. Het nieuwe bouwwerk is een hybride ensemble dat zijn programma met de openbare ruimte van de stad fysiek en functioneel verbindt. De verschillende functies van het bouwblok zelf, een hotel, een poppodium en een stadskantoor, zijn als een rugby scrum met elkaar verbonden. Een centrale passage is de hybride ruggengraat die ruimtelijke relaties legt tussen stedelijke, publieke en private ruimtes.
Het plan biedt tevens de mogelijkheid voor een samenwerking tussen drie onafhankelijke ontwerpers. Door het vooraf vastleggen van ontwerprichtlijnen en regels, kan elke functie afzonderlijk worden uitgewerkt, terwijl de kwaliteit van het geheel gewaarborgd blijft. Drie ontwerpen zijn uitgewerkt: twee verschillende stadskantoren van Jue Qiu en Teera Dhanamun en een hotel van Philip Mannaerts.
Het ontwerp van Jue Qiu is een nieuwe interpretatie van het stadhuis als een themapark. Een overgangszone, verbeeld als een tapijt, vormt de openbare ruimte van dit ontwerp. In ‘Play Rotterdam’ van Teera Dhanamun komen de stadswinkel, stadkantoren, expositieruimte en faciliteiten voor de creatieve industrie samen in de verkeersruimte van Rotterdam. Met de tijdelijkheid van architectuur wordt openbare ruimte gegenereerd in dit gevarieerde, historische bouwblok. Het hotel van Philip Mannaerts is een driedimensionale compositie bestaande uit een massief hotel-blok met een lange levensverwachting en een verhoogd openbaar platform, bestaande uit een flexibele en tijdelijke structuur. De centrale kern fungeert als het hybride, verbindende element van het ontwerp.