Nederlands English

Een overzicht van het Markerpark, een ring van archipels..
Een overzicht van het Markerpark, een ring van archipels..

Zicht van de hoogste berg van Nederland gemaakt van grond uit de ontpoldering en overtollige baggerspecie uit de Nederlandse rivieren.
Zicht van de hoogste berg van Nederland gemaakt van grond uit de ontpoldering en overtollige baggerspecie uit de Nederlandse rivieren.


Windmolen van het Markerrif dat zich onder water transformeert tot estuarium.
Windmolen van het Markerrif dat zich onder water transformeert tot estuarium.

De doorsnede van één van de eilanden van het Enkhuizerzand. Ruig ruw water aan de buitenkant van het eiland, aan de binnenkant zacht luw water als de kraamkamer van het nationale park.
De doorsnede van één van de eilanden van het Enkhuizerzand. Ruig ruw water aan de buitenkant van het eiland, aan de binnenkant zacht luw water als de kraamkamer van het nationale park.

Een van de eilanden van het Enkhuizerzand
Een van de eilanden van het Enkhuizerzand

Kaart van het plangebied
Kaart van het plangebied
PROJECTINDEX
WINNAAR
HET MARKERPARK
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN,LANDSCAPE DESIGN

Het laatste plan voor het Markermeer
Het Markerpark formuleert een antwoord op een dubbele interdisciplinaire probleemstelling. Enerzijds breekt de stedebouw langzaam los uit de periferie door de enorme veranderingen in het grondgebruik ten gevolge van de nieuwe economie en de transformaties van het landschap voor het klimaat. Anderzijds tekent er zich in het afgesneden Markermeer een ecologische ramp af. Op de plek waar de grootste natuurontwikkeling van Nederland mogelijk is, sterft de natuur. Paradoxaal genoeg is dat het resultaat van de natuurbescherming in de jaren tachtig.
Door dialogen te voeren over geschiedenis, heden en toekomst van het Markermeer met een twintigtal specialisten ontstonden wensbeelden op de kaart van het Markermeer die tezamen de 'Atlas van Utopie' vormen. De Atlas diende vervolgens als uitgangspunt voor de planvorming. De drie meren, Markermeer, IJsselmeer en IJmeer worden als één geopolitieke eenheid beschouwd en op hetzelfde peilniveau gebracht. Eerst moet het Markermeer ecologisch hersteld worden en het planningtaboe van de afgelopen dertig jaar worden doorbroken. De impasse rond het Markermeer is des te wonderbaarlijker omdat ecologisch herstel van het meer ongelooflijk eenvoudig is. Door het verdiepen van de bodem en het toevoegen van oeverlengte ontstaan gradiënten in de natuur en bezinkt het slib in de diepte. Het verdiepen levert bouwzand en daarmee inkomsten op. Op pragmatische wijze kunnen met het restproduct van deze grondstromen eilanden gemaakt worden voor kustveiligheid, natuur, woningbouw, energie en recreatie. Er ontstaat zo in het Markermeer een Atol. De toebedeling van deze eilanden aan de gemeenten rondom het Markermeer maakt het Atol tot een Ring van Archipels, iedere gemeente kan onafhankelijk zijn eigen archipel van eilanden ontwikkelen.
Het Markerrif ziet eruit als een windmolenpark maar het is meer dan dat. Met 180 meter hoge windmolens wordt het nieuwe grote Almere voorzien van groene stroom. De extreme accentuering van de bodem maakt van het Markerrif tot een bijzonder natuurreservaat. Aansluitend bij de Oostvaarderplassen liggen de Westvaarderseilanden. Toegankelijk per kano of fluisterboot zijn hier de Flevobevers te bewonderen met hun bouwwerken. De Baai van Lelystad wordt de nieuwe waterrecreatie attractie aan de oostkant van het Markermeer waarmee Lelystad een moderne groene Zuiderzeestad wordt. In de oksel van de permeabel gemaakte Houtribdijk ligt het Enkhuizerzand. Door in het ruige water twee luwtedammen tegenover elkaar te positioneren ontstaat kalm water. Werkend als een nier en als een kraamkamer voor het park vieren hier de stedelingen in hun tweede woning of tent een permanente vakantie als een bezegeling van de nieuwe polderwelvaart.
Bij het begin van het park vieren we met een icoon van euforie de duizend jaar polderbouw in de delta. Door de grondstromen en de baggerspecie van de ontpoldering als heilige grond tussen het gemaal Blocq van Kuffeler en de Marker vuurtoren te verzamelen komt hier het hoogste bergpunt van Nederland te liggen. Een 400 meter hoge berg als waterstaatkundig monument met een bezoekerscentrum om aan alle Japanners, Amerikanen en Chinezen uit te leggen hoe Nederlanders aan hun landschap bouwen.