Nederlands English

wijk 'Guillemiins'
wijk 'Guillemiins'

locatie 01
locatie 01

locatie 02
locatie 02

locatie 03
locatie 03

locatie 04
locatie 04

locaties 05/06
locaties 05/06

locatie 08
locatie 08

locatie 09
locatie 09
PROJECTINDEX
 
SHADOWCITY GUILLEMINS
Academie van Bouwkunst Maastricht
ARCHITECTURE

een wijk in transitie
Architectuur werd vroeger beschouwd als één van de hoogste kunstvormen. In die tijd was kunst er nog ter verheerlijking van de adel, tegenwoordig heeft kunst voornamelijk een kritische rol. Architectuur daarentegen heeft deze ontwikkeling niet doorgemaakt en is vandaag de dag bovenal een dienend medium. Het dient de openbare- en persoonlijke veiligheid, een politiek belang en een economisch belang. Dit afstudeerproject is een poging om met behulp van architectuur kritisch te zijn, de mensen een spiegel voor te houden en een andere perceptie te genereren. SHADOWCITY is een concept in de traditie van Bernard Tschumi. Hij is van mening dat architectuur geen ruimte moet bieden voor een gebeurtenis, maar dat de ruimte de gebeurtenis moet veroorzaken!

In Luik is men momenteel volop bezig met de bouw van een TGV-station naar het winnende ontwerp van Santiago Calatrava. Bij de bouw van het station hoort ook de herontwikkeling van de aangrenzende wijk 'Guillemins'. Hiervoor moeten de komende 10 tot 15 jaar veel van de huidige bewoners van de wijk plaats maken voor nieuwe kantoren, appartementencomplexen en winkels. Dit afstudeerproject houdt zich bezig met de vraag hoe de stad Luik in de tussenliggende periode omgaat met de wijk Guillemins, een gebied in transitie!
SHADOWCITY stelt voor om de wijk 'Guillemins', een tussentijdse invulling te geven door middel van tijdelijke interventies, mét, vóór en dóór de bewoners van de wijk. Het project ziet de bestaande gebouwen, mensen, activiteiten en plekken niet als het probleem van de wijk 'Guillemins', maar als het potentieel. De interventies moeten de leefbaarheid van het gebied en de wijken er omheen in de periode van transitie bevorderen en bijdragen aan het welzijn van de stad als geheel. Het tijdelijk gebruik en met name het milieu dat daarbij tussentijds vanzelf ontstaat, kan helpen om een beter en meer identiteitsvol eindproduct te realiseren. Delen van het tijdelijk gebruik kunnen zo wellicht ook meer permanent in het eindplan opgenomen worden.
De toepassing van de strategie en haar analysemethoden op de wijk Guillemins leverde 5 potentiële groepen bewoners op en 8 potentiële locaties. De 5 groepen zijn respectievelijk; 'de wijk Guillemins' als verzameling van al het kenmerkende van de wijk, de kleine ondernemers, de jongeren, de ouderen en de subculturen. De ontworpen interventies vragen om een invulling en zijn uitnodigend, ze bevinden zich op de scheidslijn tussen architectuur en kunst, folly en gebouw. Omdat dit project slechts een papieren project is, heb ik als laatste onderdeel twee bouwborden geplaatst. Op het bouwbord bij loc 05-06 stond de aankondiging van de bouw van een verplaatsbare markt, met daarop het telefoonnummer van de gemeente om te bellen voor reserveringen van een marktwagon. Op het bouwbord bij loc 08 staat de aankondiging van de bouw van een parkeerplein/voetbalplein. Deze bouwborden zijn mijn eerste daad als architect om ruimte op te eisen voor 'Guillemins' en haar inwoners.