Nederlands English

Vogelvlucht stedebouwkundig ontwerp, 18 buitens ingebed in een 'event' landschap
Vogelvlucht stedebouwkundig ontwerp, 18 buitens ingebed in een 'event' landschap

Buiten in het landschap, gezien vanaf de snelweg
Buiten in het landschap, gezien vanaf de snelweg

Haven en marktplein in het noordwesten van het buiten
Haven en marktplein in het noordwesten van het buiten

Winkelgebied met een grote kas die deel uitmaakt van een 8 km lange parkstrip
Winkelgebied met een grote kas die deel uitmaakt van een 8 km lange parkstrip

PROJECTINDEX
 
A NEW DIMENSION TO THE URBAN LANDSCAPE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

In de komende jaren moet Almere uitgroeien van 160.000 naar 250.000 inwoners. De structuurplannen wijzen erop dat de stad deze enorme bouwopgave enkel door het bouwen van rijtjeshuizen in VINEX-dichtheid wil oplossen. Met dit plan voor een nieuw stedelijk concept doe ik een alternatief voorstel. Uitgaande van dezelfde dichtheid als de VINEX, ontwikkelde ik een nieuwe stedebouw die geïnspireerd is op de Nederlandse poldergeschiedenis.
In de 17e eeuw legden rijke kooplieden in de nieuwe polders buitenplaatsen aan, omgeven door brede boomstroken ter bescherming tegen de wind. Mijn ontwerp is een 21e eeuws buiten. In het met bomen omzoomde buiten worden superblocks afgewisseld met terreinen voor andersoortig grondgebruik. Ook het bestaande concept van het superblock is in mijn plan vernieuwd. Het idee is om gebouwen en landschappen ook in de derde dimensie te mengen, vergelijkbaar met mvrdv’s expo-2000-paviljoen. Daardoor ontstaat een driedimensionaal casco van kavels, waarin de huizen geplaatst kunnen worden.
Mijn ontwerpgebied ligt zuidoostelijk van Almere. Westelijk ervan ontstaat het stadsdeel Hout, oostelijk een groot natuurgebied. Het ontwerpgebied is groot genoeg voor 40.000 huizen bij een dichtheid die gelijk is aan een standaard VINEX wijk. Door een verdichting van de 40.000 huizen binnen de superblocks in mijn nieuwe buitens reduceer ik het bebouwd oppervlak tot een derde. Het overblijvende oppervlak is groot genoeg om tussen de buitens een aantrekkelijk landschap te ontwerpen. Dit krijgt de vorm van een ’event-landschap’ waar een diversiteit aan functies wordt afgewisseld met natuur- en cultuurland. De bewoner leeft daardoor in een stedelijke omgeving met alle voorzieningen die daarbij horen zoals theaters, bioscopen en winkelcentra. Deze stedelijkheid is ingebed in een volledig nieuw type patchworklandschap waar men op korte afstand van de woning van een diversiteit aan recreatieve voorzieningen gebruik kan maken. Dat biedt de bewoner en ook de bezoeker, de mogelijkheid om zijn vrije tijd telkens opnieuw te collageren. De keuze varieert van sport in een groot open landschap tot de idylle van een kleinschalig op biologische wijze geëxploiteerd landbouwgebied. Men kan er fietsen en wandelen in de natuur, elke vorm van watersport beoefenen of een totaal nieuw type park bezoeken al dan niet in combinatie met shopping. Tevens ontstaat door dit landschap, in het spanningsveld tussen stadsuitbreiding en natuurgebied, voor het eerst een goed vormgegeven overgang tussen stad en landschap zonder een harde grens.
Om aan te tonen, dat de buitens geen eentonige verzameling van gelijke blokranden zijn, en dat het mogelijk is de 40.000 woningen in 18 buitens te plaatsen, heb ik per buiten een programma uitgewerkt en één buiten op schaal 1:1.000 gedetailleerd.