Nederlands English

De Basis vormt een zone die tegelijkertijd het gebouw isoleert en een logische aansluiting zoekt bij de locatie waarin zij zich bevindt, in dit geval de Sint Jobshaven te Rotterdam
De Basis vormt een zone die tegelijkertijd het gebouw isoleert en een logische aansluiting zoekt bij de locatie waarin zij zich bevindt, in dit geval de Sint Jobshaven te Rotterdam

Schil
Schil

Monoliet
Monoliet

Passages
Passages

Dansruimte
Dansruimte

Eetruimte
Eetruimte

Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
PROJECTINDEX
 
HUIS VAN CULTUREN
Academie van Bouwkunst Maastricht
ARCHITECTURE

Het Huis van Culturen is bedoeld als tijdelijke woonplaats voor personen die zijn uitgezonden door bedrijven of organisaties, waarbij de culturele uitwisseling tussen bewoners onderling en met de plaatselijke bevolking wordt bevorderd.
Het ontwerp is gebaseerd op de stelling dat in een episode van toenemende globalisering waarbij de natiegrenzen verdwijnen, er nieuwe territoriale afbakeningen verschijnen. Deze nieuwe regio’s zijn echter diffuus en nauwelijks geformaliseerd waardoor spanningen tussen de aanwezige culturen zichtbaar worden.
In het ontwerp voor het Huis van Culturen, geprojecteerd aan de Sint Jobshaven in Rotterdam, is een programma gerealiseerd waarin die culturele uitwisseling kan worden bewerkstelligd. Deze uitwisseling vindt niet uitsluitend plaats op basis van taal of kennis, maar op basis van ongedwongen activiteiten en sensomotorische ervaringen.
Het Huis herbergt naast het tijdelijk wonen ook verschillende ontspanningsactiviteiten die gericht zijn op 'feesten'. Dat maakt het aantrekkelijk om het Huis te bezoeken. De activiteiten zijn bedoeld om de onderlinge contacten te stimuleren en van elkaar te leren. De deelname aan de verschillende programmaonderdelen wordt gestimuleerd door de architectonische opzet van het Huis.
Het Huis is opgebouwd uit een viertal elementaire delen die samen het gebouw vormen. De Basis maakt de aansluiting met de lokale stedebouwkundige context mogelijk. Zij vormt de horizontale onderlegger voor het verticale programma van het gebouw. De Schil is in hoge mate geabstraheerd zodat zij als hoofdvorm herkenbaar is voor mensen van over de hele wereld. Zij is uitgevoerd in glas en een stalen skelet waardoor transparantie wordt bereikt en de binnenvorm te zien is. De Schil verwijst naar de beschuttende archetypische vorm van een huis. De Monoliet oftewel de binnenvorm herbergt het programma. Hierin worden de specifieke ruimten aan elkaar geschakeld en vindt de daadwerkelijke uitwisseling plaats tussen de gebruikers. De Passages bevinden zich tussen de Monoliet en de Schil. Zij verbinden de ruimten met elkaar en kunnen willekeurig worden gebruikt. Schil, Monoliet en Passages vormen samen een samenhangend en neutraal geheel dat, met kleine variaties, in iedere culturele context inzetbaar is.