Nederlands English
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011  

ARCHIPRIX CHILE: exhibition, award ceremony and workshops

On 4 September the Award Ceremony of the Archiprix Chile took place in Santiago after a week of workshops in Valparaiso, the jury selected three projects for a prize and three for a special mention:

1st prize:
La ruta de los gentiles, Javiera Uriarte Tirado / Universidad Finis Terrae
 2nd prize:
Muelle de Mimbre,Domingo Arancibia  / Universidad de Chile 
3rd prize:
Circuito turístico y estaciones programáticas Salinas de Cahuil, Melissa Ortiz Arcos  / Universidad San Sebastián - sede Santiago
Special mentions:
Parque Humedal Rocuant, Cristian Rodriguéz Salcedo / Universidad del desarrollo - Sede Concepción 
Blibloteca escolar interactiva, Cristobál Ruiz-Tagle / Universidad del Desarrollo - Sede Santiago
Reutilización del abandonado hospital OchagavíaCarlos Duarte Max-Moerbeck / Universidad Mayor - Sede Santiago 

 

Nanne de Ru, Carlos Castillo and José Llano at the exhibition in SantiagoWinnaars Archiprix Nederland 2015

Op 20 juni 2015 maakten de juryleden Oana Rades en Peter Defesche de winnaars van de editie 2015 bekend in het Grootlab in Amsterdam. 

De jury bestaande uit Peter Defesche (architectuur), Steven Delva (landschapsarchitectuur), Boris Hocks (stedenbouw), Michelle Provoost (theorie) en Oana Rades (architectuur) selecteerde uit 27 inzendingen de volgende plannen voor een prijs: 

Eerste prijs
Een Voorkant voor de Achterkant, Ivar van der Zwan, AvB Amsterdam, architectuur
Virtuoos ontwerp voor een woon-werkcomplex binnen een bouwblok van de historische binnenstad van Amsterdam toont aan hoe een kwalitatief hoogwaardig milieu gerealiseerd kan worden op bestaande dichtbebouwde locaties.

Gedeelde tweede prijs (in alfabetische volgorde)
Bayt, Abdessamed Azarfane, AvB Amsterdam, architectuur
Zeer goed doordacht ontwerp voor sociale woningbouw in Casablanca, op alle schaalniveaus wordt een hoge kwaliteit gerealiseerd. 

Monument voor Charles‐Axel Guillaumot, Gerald Mulder, AvB Arnhem, architectuur
De prachtige opgave voor een ondergrondse route ter nagedachtenis aan de redder van Parijs wordt op geheel persoonlijke wijze uitgewerkt in een prachtig geregisseerde sequentie van ruimten.

(Re)claimed Land, Francesca Rizzetto, TU-Delft, stedenbouw
Een uitermate complexe, ogenschijnlijk kansloze casus wordt op alle niveaus op geloofwaardige wijze aangepakt en uitgewerkt tot een overtuigend plan voor een leefbare regio. 

Algemene opmerkingen van de jury
Portret van de editie
Hoewel de geselecteerde plannen sterk uiteenlopen ontwaart de jury een aantal grote lijnen die hieronder nader worden besproken.

Kwalitatief hoogwaardige rapporten
Wellicht onder invloed van de toenemende academisering van het onderwijs ziet de jury veel uitstekende rapporten bij de afstudeerplannen. Inhoudelijk zijn ze vaak sterk. Ze vormen een belangrijk onderdeel van plannen die het karakter hebben van ontwerpend onderzoek. Het ontwerpend onderzoek biedt een goed uitgangspunt bij de start van het uiteindelijk ontwerp en is een goede strategie om onderzoek en ontwerp goed op elkaar aan te sluiten. Het biedt de mogelijkheid tot groei van het ruimtelijk ontwerp. Bij veel andere plannen is de relatie van de voorstudie met het ruimtelijk ontwerp niet altijd even sterk, tenslotte zijn er inzendingen met inhoudelijk weinig diepgaande studies. Daar waar de Archiprix een prijs is voor het ruimtelijk ontwerp, is het soms lastig om de kwaliteit van de studie of het rapport mee te wegen in het eindoordeel ten opzichte van de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp. De kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp, uitzonderingen daargelaten, lijkt achter te blijven bij die van de rapporten. Bij een ruim aantal plannen wordt de belofte die in het onderzoek wordt gewekt, in het ontwerp niet waargemaakt. Plannen zijn pas echt goed als ze consistent en compleet zijn, er een logisch verband is tussen alle elementen van de opgave en als ze op overtuigende wijze gepresenteerd worden. De aansluiting tussen onderzoek en ontwerp is niet overal even overtuigend tot stand gebracht, vaak ten nadele van het ontwerp. Daar waar het onderzoek uitgebreid en diepgaand is, en de resultaten ervan weliswaar op een voortreffelijke manier zijn gedocumenteerd, profiteert het ontwerp daar vaak nog te weinig van.

Beleving en digitalisering van het landschap
De landschapsarchitectuurinzendingen gaan beide over de beleving van het landschap. Vooral het plan A Play of Nature exploreert nieuwe perspectieven van het vakgebied door de inzet van digitale middelen bij de beleving van het landschap. Ze passen in de Wageningse traditie van plannen met een gedegen theoretische component. Daarmee onderscheidt de opleiding zich van de andere landschapsarchitectuuropleiding in Nederland, de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar de nadruk sterk op het ruimtelijk ontwerp ligt. Inmiddels is ook in Delft een opleiding voor landschapsarchitectuur gestart. De toekomst zal leren hoe die zich in het veld positioneert.

Terugkeer van het vakmanschap
Het is verheugend om te zien dat een aantal plannen zich op overtuigende wijze op het maken, het materialiseren en detailleren, concentreert. En dat de ontwerpers beseffen dat het karakter van architectuur uiteindelijk in grote mate door die uitwerking wordt bepaald. Daarmee willen de ontwerpers kennelijk het stadium van papieren architectuur zo snel mogelijk achter zich laten. Het hiervoor benodigde vakmanschap is in de beroepspraktijk van essentieel belang. Opvallend is wel dat het voornamelijk gaat om traditioneel vakmanschap. Om het klassieke ambacht haast. Met - kennelijk in het verlengde daarvan, als logisch vervolg – het gebruik van klassieke bouwmaterialen en technieken. Er is betrekkelijk weinig vernieuwing waar het gaat om bouwtechnische of productietechnische innovaties. Ook ontbreekt grotendeels de categorie van ultra lichte bouwwerken die interessant is vanuit duurzaamheids oogpunt.

Buitenlandse afstudeerders
Interessant is de groep van buitenlandse afstudeerders die een opgave uit hun vaderland oppakken en uitwerken aan een Nederlandse opleiding, hetgeen kan leiden tot nieuwe inzichten. In elk geval leidt het tot een heel breed en internationaal panorama, waarmee in de gehele collectie van inzendingen niet alleen een geografische maar ook een thematische verbreding zichtbaar wordt.

Publicatie
Archiprix Nederland 2015. De beste Nederlandse afstudeerplannen. The best Dutch graduation projects, red. Henk van der Veen, grafisch ontwerp Multitude (Amsterdam), nai010publishers,  Nl/Eng, p. 112, ISBN 978-94-6208-217-5, € 24.50

Muzikale begeleiding prijsuitreikingsprogramma: Jochem van 't Hooft en OnnePrijsuitreiking Archiprix 2015
Zaterdag 20 juni 2015

Programma
Grootlab, Badhuiskade / Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam

10.00 – 14.30 Inloop expositie

14.30 – 16.30 Prijsuitreikingsprogramma
14.30 welkom door Madeleine Maaskant
14.45 Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Paul Roncken
15.45 Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking door Oana Rades en Peter Defesche, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2015 aan de prijswinnaars.
16.30 – 18.00 Bezichtiging expositie en borrel

Jury

De afstudeerplannen van Archiprix 2015 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Peter Defesche (architectuur), Steven Delva (landschapsarchitectuur) Boris Hocks (stedenbouw), Michelle Provoost (theorie) en Oana Rades (architectuur)

Tentoonstelling Archiprix 2015 en Archiprix International Madrid 2015
Te bezichtigen op 20 en 21 juni van 10.00 uur t/m 17.30 uur in het Grootlab.

Dag van de Architectuur Amsterdam
De prijsuitreiking vindt plaats in het kader van de dag van de architectuur met in het weekend een uitgebreid programma zie de website of het programmaboekje van ARCAM. Geïnteresseerden kunnen voorafgaand aan de prijsuitreiking deelnemen aan een rondleiding door de A’DAM Toren (voormalige Shelltoren) Overhoeksplein, 1, 1031 CK Amsterdam. De rondleidingen starten elk kwartier, de rondleidingen tussen 10.00 en 13.30 uur zijn speciaal gereserveerd voor Archiprix genodigden, entree na aanmelding én op vertoon van de uitnodiging.

In samenwerking met: ARCAM, Lingotto, JP van Eesteren, AHKCOMING SOON Archiprix Bosnia and Herzegovina

announcement Archiprix Bosnia and Herzegovina and exhibition Archiprix International 2015 in Sarajevo.
At the occasion of.Dani Arhitekture 28 - 31 May by Sasa Radenovic.Inzendingen prijsvraag Zomerhofkwartier

 De prijsvraag voor architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten uit de Archiprix 2013, betreft de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zomerhofkwartier te Rotterdam. Vanwege het economische tij ziet de eigenaar, woningcorporatie Havensteder, voorlopig af van de projectmatige ontwikkeling van dit gebied tot een woonbuurt. Havensteder en de op het terrein werkzame participanten, ondernemers, openbare instellingen en bewoners werken al enige tijd gezamenlijk in een organisch proces aan de gebiedsgerichte ontwikkeling van het kwartier. Het streven is, in een open, synergetische netwerkomgeving, een scala aan initiatieven te laten uitgroeien tot een duurzaam programma, en tegelijkertijd hiermee het hele gebied  op de kaart te zetten.

AUDIO SMARTER ZOHO ontworpen door: Foteini Setaki
Dit voorstel gaat uit van een even verassende  als inspirerende probleemstelling: het geluidsvacuüm in het hart van het Zomerhopkwartier stemt niet overeen met de stedelijkheid en de activiteiten die erin plaatsvinden. Teneinde de kwaliteit van het “stedelijk geluidslandschap” te verbeteren en mensen bewust te maken van het effect van geluid op de perceptie en het `lezen` van een gebied stelt de inzending een netwerk van akoestische plekken voor, waarin gebruikers zelf geluid kunnen ontwerpen en afspelen. pdf van de inzending

CONNECTING PEOPLE ontworpen door: Marnix Scholman, Thomas van Wanrooij, Mark Romme
Connecting People gaat uit van de bestaande ruimtelijke opbouw van het Zomerhofkwartier. Deze bestaat uit een stedelijk superblok, met helder gedefinieerde randen en een verborgen, interne wereld. Het gebied is slecht bereikbaar met de auto, fiets en wandelwegen lopen er juist direct langs of doorheen. De inzending gaat uit van de kansen die het onaangetakte en verborgen karakter van het gebied biedt en stelt voor het hele kwartier als een besloten bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. pdf van de inzending

HET GROTE ZOHO KWARTIERMAKERS KWARTETSPEL ontworpen door: Loes Martens, Peter Arnts, Bas Barendse, Stef Bogaerds, Marten Dashorst, Thomas de Leeuw, Amy Verkerke

Deze inzending richt zich volledig op het proces om tot een gemeenschappelijk gedragen visie te komen en stelt het ontwerp en de uitwerking voorlopig uit. De opstellers stellen zich voor als de Zomerhof Kwartiermakers, wegbereiders van een duurzaam groeiende stadswijk en scheppers van gunstige omstandigheden. Het zijn de pioniers die ondervragen, analyseren en potenties zichtbaar en bespreekbaar maken. pdf van de inzending

ZONDER MOTTO / ACTIVATE ZOHO ontworpen door: Kasper Zoet, Remy Jansen, Chantal Vos

De inzending gaat uit van een juiste constatering: “Er zijn al veel masterplannen gemaakt voor de wijk, goede plannen, die echter nog allemaal nog op de plank liggen”. De inzending stelt daarom een praktische strategie voor: direct beginnen met een kleinschalige actie en beperkte middelen, daarna verder uitbouwen. Het startpunt van de eerste actie vormt een waardeketen in de maakindustrie van het Zomerhofkwartier: De Horeca Vakschool + Restaurant Gare du Nord + de Viltmannen. De eerste ruimtelijke ingreep, het vergroenen van een deel van de openbare ruimte met gras, fruitbomen en schapen, moet deze activiteiten verbinden tot een synergetische wijkgebonden economie. Deze eerste ingreep zal weer nieuwe kansen bieden andere participanten.Archiprix 2015 tentoonstelling

Dinsdag 16 februari hebben de deelnemers van de Archiprix 2015 hun plan opgehangen in de faculteit bouwkunde van de TU-Delft. De 27 plannen die door de Nederlandse opleidingen zijn geselecteerd als hun beste afstudeerwerk zijn tot 11 maart 2015 te bezichtigen. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen.

De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur
TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.